Crepes

1 ½ c. flour
1 T sugar
½ tsp powder
½ tsp salt
2 c. milk
½ tsp vanilla
2 eggs